Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru

  • Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

  • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail decopatch@abro.com.pl.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w zakładce Kontakt i dane firmy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

Uwaga! Umową Sprzedaży objęte są nowe, pozbawione wad i oryginalne Produkty. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane adresy Sprzedawcy w zakładce Kontakt i dane firmy lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej  decopatch@abro.com.pl. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  2. Sprzedawca w przypadku uznania reklamacji może na życzenie Klienta wymienić towar na pozbawiony wad. Wówczas Klient zwraca na koszt Sprzedawcy uszkodzony towar na adres magazynu podany w zakładce Kontakt. Sprzedawca po jego otrzymaniu wysyła niezwłocznie na swój koszt, na adres klienta lub inny wskazany przez niego, towar pozbawiony wad.

  3. Sprzedawca może zwrócić kwotę za uszkodzony towar. Zwrot pieniędzy odbywa się w ciągu do 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę uszkodzonego towaru. Klient zwraca na koszt Sprzedawcy uszkodzony towar na adres magazynu podany w zakładce Kontakt i dane firmy. Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl